Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Tư vấn luật dân sự (page 30)

Tư vấn luật dân sự

luatngogia.net Tư vấn luật dân sự

So sánh TNDS do vi phạm hợp đồng với ngoài hợp đồng

phân biệt cầm cố tài sản và cầm giữ tài sản

Luatngogia.net so sánh trách nhiệm dân sự do vi phạm hợp đồng với trách nhiệm dân sự ngoài hợp đồng như sau: Giống nhau Trước tiên, có thể khẳng định TNDS do vi phạm hợp đồng và TNDS ngoài hợp đồng đều mang tính chất của TNDS đó là: – ...

Read More »

Sở hữu của tổ chức chính trị

Sở hữu của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, sở hữu của tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp và tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp được quy định như sau: Tổ chức chính trị là Đảng Cộng ...

Read More »

Sở hữu chung

sở hữu chung

Khái niệm sở hữu chung là gì ? Căn cứ vào điều 214, BLDS quy định: “Sở hữu chung là sở hữu của nhiều chủ sở hữu đối với tài sản. Sở hữu chung bao gồm sở hữu chung theo phần và sở hữu chung hợp nhất. Tài sản thuộc ...

Read More »

Sở hữu nhà nước

sở hữu nhà nước

khái niệm về sở hữu nhà nước là gì ? Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Sở hữu Nhà nước là hình thức sở hữu mà Nhà nước ...

Read More »

Lý luận chung về chuẩn bị xét xử sơ thẩm

chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án dân sự

Luatngogia.net cung cấp một số vấn đề lý luận chung về chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án dân sự. 1. Khái niệm chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án dân sự           Chẩn bị xét xử là một giai đoạn trong sơ thẩm vụ án dân sự ...

Read More »

Kiện đòi tài sản dựa trên biên bản nợ

kiện đòi tài sản

Tóm tắt câu hỏi: Xin chào luật sư, tôi muốn hỏi vấn đề sau mong luật sư tư vấn trong trường hợp của tôi như sau : Công ty tôi là công ty thương mại, có bán hàng cho một khách hàng cá nhân, có làm hợp đồng mua bán ...

Read More »

Khái quát chung về tranh chấp hợp đồng dịch vụ

Khái niệm hợp đồng là gì

Luatngogia.net xin được cung cấp khái quát chung về tranh chấp hợp đồng dịch vụ theo quy định của Bộ luật dân sự như sau: Điều 388 BLDS nêu lên khái niệm hợp đồng dân sự: “Hợp đồng dân sự là sự thoả thuận giữa các bên về việc xác ...

Read More »

Khắc phục hậu quả của bảo lưu trật tự công cộng

Ủy thác tư pháp dân sự

Bảo lưu trật tự công trong tư pháp quốc tế là một vấn đề cần được nghiên cứu sâu và hoàn thiện hơn nữa. Trong hệ thống pháp luật Việt Nam thuật ngữ này rất ít được sử dụng mà thay vào đó thường là các nguyên tắc cơ bản ...

Read More »

Hậu quả pháp lý của bảo lưu trật tự công trong tư pháp quốc tế

Ủy thác tư pháp dân sự

Khi cơ quan có thẩm quyền viện dẫn trật tự công cộng để giải quyết vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài tức là từ chối không áp dụng pháp luật của nước ngoài theo quy phạm xung đột mà sẽ áp dụng pháp luật nước mình để ...

Read More »

Bảo lưu trật tự công cộng

bảo lưu trật tự công công

Bảo lưu trật tự công cộng …. Trật tự công có thể hiểu là tình trạng xã hội của một quốc gia trong một thời điểm xác định mà hòa bình ổn. Khái niệm trật tự công là gì ? Trật tự công có thể hiểu là tình trạng xã ...

Read More »