Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Tư vấn giấy phép / công ty luật tư vấn thủ tục thành lập sàn giao dịch bất động sản

công ty luật tư vấn thủ tục thành lập sàn giao dịch bất động sản

công ty luật tư vấn thủ tục thành lập sàn giao dịch bất động sản

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đăng ký thành lập sàn giao dịch bất động sản bao gồm:

Đơn thông báo hoạt động sàn giao dịch bất động sản;

Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký ngành nghề kinh doanh dịch vụ bất động sản hoặc kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản;

Quyết định ban hành Quy chế hoạt động kèm theo Quy chế hoạt động sàn giao dịch bất động sản;

Quyết định bổ nhiệm giám đốc, phó giám đốc sàn giao dịch bất động sản;

Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản của Người quản lý sàn;

Bản sao hợp lệ chứng chỉ môi giới bất động sản của 02 nhân viên làm công việc môi giới bất động sản;

Bản sao hợp lệ chứng chỉ định giá bất động sản của 02 nhân viên làm công việc định giá bất động sản (nếu có chức năng định giá bất động sản);

Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng minh địa điểm giao dịch của sàn giao dịch bất động sản:

+ Hợp đồng thuê địa điểm (theo quy định tại khoản 2 Điều 124 Bộ Luật Dân sự và khoản 3 Điều 93 Luật Nhà ở) với thời hạn thuê tối thiểu 01 năm (12 tháng) kể từ ngày sàn giao dịch bất động sản bắt đầu hoạt động (nếu thuê địa điểm).

+ Hoặc, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình (nếu địa điểm thuộc quyền sở hữu của tổ chức, cá nhân thành lập sàn).

*) Đối với doanh nghiệp đã hoạt động (trên 01 năm) :

Báo cáo tài chính của doanh nghiệp năm trước liền kề với năm lập dự án phải được tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán xác nhận.

Thẩm quyền giải quyết: Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Sở Xây Dựng.

Thời hạn:20 ngày kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Điều kiện đối với người quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản:

Người quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; không đang trong tình trạng bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chấp hành án phạt tù;

2. Có giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản;

3. Không bị cấm hành nghề theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Căn cứ pháp lý:

Luật kinh doanh bất động sản năm 2006;

Nghị định số 153/2007/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật kinh doanh bất động sản;