Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Dịch vụ doanh nghiệp / DỊCH VỤ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

DỊCH VỤ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

DỊCH VỤ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh là gì? Khi nào cần tiến hành thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh là câu hỏi được rất  nhiều doanh nghiệp quan tâm. Có thể hiểu, thay đổi đăng ký kinh doanh là việc doanh nghiệp thay đổi, bổ sung những nội dung có trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. Các trường hợp doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh bao gồm:

 • Thay đổi tên gọi của công ty/ thay đổi tên chi nhánh/văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanh của công ty;
 • Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty/địa chỉ trụ sở chi nhánh/ văn phòng đại diện/ địa chỉ địa điểm kinh doanh của công ty
 • Thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty: doanh nghiệp có thể bổ sung hoặc rút ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp
 • Thay đổi vốn điều lệ của công ty như: tăng hoặc giảm vốn điều lệ của công ty
 • Thay đổi người địa diện theo pháp luật của công ty
 • Thay đổi chủ sở hữu, thành viên góp vốn, cổ đông của công ty
 • Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

0934562586

Ngoài ra, doanh nghiệp cần làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh trong trường hợp: doanh nghiệp thay đổi mẫu dấu, chủ doanh nghiệp/ thành viên góp vốn/ cổ đông công ty có thay đổi về giấy tờ chứng thực cá nhân; doanh nghiệp đăng ký thêm tài khoản ngân hàng

Để giúp các doanh nghiệp thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh thuận tiện và nhanh chóng. Luật Ngô Gia xin gửi tới các doanh nghiệp dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh trọn gói, giá rẻ. Khi doanh nghiệp sử dụng dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Luật Ngô Gia, chúng tôi sẽ:

 • Tư vấn các quy định của pháp luật về các trường hợp thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
 • Soạn thảo các giấy tờ, tài liệu cần có trong bộ hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
 • Thay mặt doanh nghiệp nộp hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh;
 • Theo dõi quá trình xử lý hồ sơ, sửa đổi bổ sung hồ sơ(nếu có) theo yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh;
 • Nhận kết quả thực hiện thủ tục thay đổi nổi dung đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh
 • Tư vấn các vấn đề liên quan sau khi doanh nghiệp hoàn thành thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

Quý doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn và cung cấp dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

1111

Một số lưu ý khi thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

Cũng giống như khi thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp, khi thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp cũng cần đáp ứng các điều kiện, cụ thể:

 • Trường hợp doanh nghiệp muốn thay đổi tên gọi thì tên gọi công ty dự định thay đổi không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên gọi của các công ty đã đăng ký trước đó.
 • Trường hợp thay đổi địa chỉ trụ sở chính,địa chỉ chi nhánh, địa chỉ văn phòng đại diện hoặc địa chỉ địa điểm kinh doanh thì địa chỉ mà doanh nghiệp dự định chuyển đến phải cụ thể rõ ràng, địa điểm đó phải thuộc quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng của doanh nghiệp và được doanh nghiệp sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật.
 • Trường hợp doanh nghiệp thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh thì ngành nghề kinh doanh mà doanh nghiệp đăng ký bổ sung không thuộc lĩnh vực ngành nghề cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật.
 • Khi thay đổi vốn điều lệ, nếu tăng vốn điều lệ công ty có thể tăng vốn của chủ sở hữu công ty, của thành viên, cổ đông góp vốn trong công ty hoặc huy động thêm vốn góp của các nhân, tổ chức bên ngoài công ty. Việc đăng ký giảm vốn của công ty phải đáng ứng các điều kiện được quy định tại Luật doanh nghiệp. Trường hợp thay đổi vốn dẫn đến phải chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì công ty phải thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi loại hình doanh nghiệp cho phù hợp với quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
 • Trường hợp thay đổi người đại diện thì người đại diện theo pháp luật mới của doanh nghiệp không thuộc đối tượng cấm tham gia quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 điều 18 Luật doanh nghiệp.
 • Trường hợp công ty thay đổi chủ sở hữu, thành viên góp vốn, cổ đông của công ty do chuyển nhượng vốn góp/ cổ phần giữa các thành viên, cổ đông công ty với nhau hoặc thành viên, cổ đông công ty chuyển nhượng vốn góp/ cổ phần cho cá nhân, tổ chức bên ngoài công ty. Đối với công ty cổ phần thành lập trong vòng 3 năm cần lưu ý điều kiện chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập.

2222

Hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Tùy từng nội dung đăng ký kinh doanh mà công ty muốn thay đổi, danh mục hồ sơ sẽ tương ứng. Nhìn chung, hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh bao gồm:

-Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh;

– Biên bản họp đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) hoặc hội đồng quản trị (HĐQT) đối với công ty cổ phần. Biên bản họp hội đồng thành viên (HĐTV) đối với công ty tnhh hai thành viên trở lên, công ty hợp danh;

-Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty tnhh 1 thành viên, của  đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) hoặc hội đồng quản trị (HĐQT) đối với công ty cổ phần, của hội đồng thành viên (HĐTV) đối với công ty tnhh hai thành viên trở lên, công ty hợp danh;

– Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Ngoài ra, tùy từng trường hợp cụ thể mà doanh nghiệp cần nộp thêm các giấy tờ như: điều lệ công ty; thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật, thông báo bổ sung cập nhật thông tin, báo cáo tài chính, giấy tờ chứng minh về trụ sở công ty, giấy tờ chứng thực cá nhân của thành viên, cổ đông công ty, giấy tờ xác nhận hoàn tất thủ tục về thuế….

Danh mục Hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp có thể tham khảo tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh.

333

Quy trình thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Sau khi chuẩn bị xong hồ sơ, người được doanh nghiệp ủy quyền thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh nộp hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh. Sau khi nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp giấy biên nhận về việc nộp hồ sơ cho doanh nghiệp. Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ ra thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp chưa hợp lệ. Trường hợp hồ sơ đã hợp lệ, doanh nghiệp sẽ được cấp giấy chứng nhận/ giấy xác nhận về việc thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh. Người được doanh nghiệp ủy quyền nhận kết quả thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

Doanh nghiệp có thể thực hiện nộp hồ sơ đăng  ký kinh doanh qua mạng (online) thông qua tài khoản đăng ký kinh doanh được cơ quan đăng ký kinh doanh cấp hoặc thông qua chữ ký số của doanh nghiệp.

Quý doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như: thay đổi tên, thay đổi địa chỉ trụ sở, thay đổi vốn điều lệ, thay đổi người đại diện theo pháp luật, thay đổi ngành nghề kinh doanh, thay đổi chủ sở hữu, thay đổi thành viên/cổ đông công ty, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc thay đổi mẫu dấu, thay đổi tài khoản ngân hàng, cập nhật bổ sung thông tin hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn miễn phí và trực tiếp.

0934562586