Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Tư vấn đầu tư / Công ty tư vấn điều chỉnh giấy phép đầu tư

Công ty tư vấn điều chỉnh giấy phép đầu tư

Công ty Ngô Gia tư vấn thực hiện dịch vụ dịch vụ và hỗ trợ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư khi quý khách có nhu cầu điều chỉnh về  : Vốn đầu tư , tên công ty ,thay đổi ngành nghề kinh doanh, thay đổi địa chỉ thực hiện dự án, thay đổi thành viên, thay đổi người đại diện theo pháp luật...Công ty Ngô Gia xin cung cấp gói dịch vụ tốt nhất nhằm đáp ứng được nhu cầu và sự hài lòng của khách hàng về các thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.

Công ty Ngô Gia sẽ tư vấn và thực hiện dịch vụ điều chỉnh giấy phép đầu tư trọn gói như sau: 

1 . Hồ sơ đăng ký điều chỉnh giấy phép đầu tư (thay đổi giấy phép đầu tư) bao gồm: 

  • Soạn hồ sơ pháp lý điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư;
  • Bản sao giấy chứng nhận đầu tư, bản sửa đổi hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc bản điều lệ của công ty
  • Đối với trường hợp thay đổi địa chỉ khác quận huyện quý khách hàng cung cấp thêm đăng ký mẫu dấu
  • Đại diện cho khách hàng thực hiện các thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại cơ qua nhà nước có thẩm quyền, đại diện giải trình với cơ quan nhà nước
  • Dịch thuật, công chứng các giấy tờ pháp lý cần thiết trong quá trình điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
  • Hỗ trợ các vấn đề pháp lý khác phát sinh trong quá trình điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

2 . Lệ phí :

  • Liên hệ đẻ biết chi phí cụ thể từng nội dung thay đổi 

3 . Thời gian thực hiện:

  • Xin cấp giấy chứng nhận đầu tư 20 ngày làm việc kể từ ngày ký hồ sơ hợp lệ
  • Xin cấp dấu công ty và đăng ký mẫu dấu 5 ngày làm việc

Công ty  Ngô Gia cam kết giúp bạn hoàn tất các dịch vụ pháp lý một cách nhanh chóng! và hiệu quả. Vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn rõ nét !