Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Hôn Nhân & Gia Đình / Điều kiện đăng ký kết hôn

Điều kiện đăng ký kết hôn

Em sinh năm 1993, bạn gái em sinh tháng 8 năm 1999. Hiện tại em và bạn gái muốn đăng ký kết hôn có được không?

Chào bạn!

Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Điều 8 Luật HN & GĐ quy định về Điều kiện kết hôn , cụ thể

“1. Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:

  1. a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;
  2. b) Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;
  3. c) Không bị mất năng lực hành vi dân sự;
  4. d) Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật này.
  5. Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính.”

Như vậy, hiện tại bạn gái bạn chưa đủ 18 tuổi nên hai bạn chưa thể đăng ký kết hôn vì chưa đáp ứng đủ điều kiện về tuổi để đăng ký kết hôn.

Trân trọng./.