Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Tư vấn đầu tư / Khái niệm đăng ký kinh doanh

Khái niệm đăng ký kinh doanh

Đăng ký kinh doanh là gì?
Là những bước thực hiện đối với cơ quan chức năng để thành lập doanh nghiệp. Những bước này sẽ bao gồm việc nộp hồ sơ dkkd lên các cơ quan đăng ký kinh doanh.
hồ sơ bao gồm:
– Tên doanh nghiệp.
– Ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp.
– Trụ sở chính của doanh nghiệp.
– Vốn điều lệ, Vốn đầu tư và Tỷ lệ góp vốn trong doanh nghiệp.
– Thông tin của Người đại diện theo pháp luật.
– Thông tin của Chủ sở hữu công ty; của các Thành viên sáng lập, Cổ đông sáng lập.
– Thông tin về các Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh (nếu có).

Đăng ký kinh doanh là gì đăng ký kinh doanh và mã số thuế vốn đăng ký kinh doanh là gì Số đăng ký kinh doanh là gì Phí đăng ký kinh doanh là bao nhiêu đăng ký kinh doanh có điều kiện giấy đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận đầu tư
Đăng ký kinh doanh và mã số thuế
Điều 30 Luật doanh nghiệp 2014:
“Điều 30. Mã số doanh nghiệp
1. Mã số doanh nghiệp là dãy số được tạo bởi Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, được cấp cho doanh nghiệp khi thành lập và được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp có một mã số duy nhất và không được sử dụng lại để cấp cho doanh nghiệp khác.
2. Mã số doanh nghiệp được dùng để thực hiện các nghĩa vụ về thuế, thủ tục hành chính và quyền, nghĩa vụ khác.”
Vậy nên mã số doanh nghiệp chính là mã số thuế

Vốn đăng ký kinh doanh là gì?
Vốn điều lệ đăng ký kinh doanh là số vốn mà các thành viên đã góp hoặc cam kết góp. và được ghi vào điều lệ công ty. Đối với 1 số ngành nghề thì sẽ có quy định về vốn pháp định, sẽ yêu cầu doanh nghiệp dkkd phải có số vốn lớn hơn hoặc bằng với số vốn quy định

Phí đăng ký kinh doanh là bao nhiêu?

BIỂU MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

(Theo Thông tư số 215/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính)

 

Stt

Nội dung

Đơn vị tính

Mức thu

1 Lệ phí đăng ký doanh nghiệp

 

 

a Đăng ký thành lập doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Đồng/lần

200.000

b Cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp

Đồng/hồ sơ

100.000

2 Phí cung cấp thông tin doanh nghiệp

 

 

a Cung cấp thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Đồng/bản

20.000

b Cung cấp thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; Cung cấp báo cáo tài chính các loại doanh nghiệp

Đồng/bản

40.000

c Cung cấp báo cáo tổng hợp về doanh nghiệp

Đồng/báo cáo

150.000

d Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Đồng/lần

300.000

đ Cung cấp thông tin doanh nghiệp theo tài khoản từ 125 bản/tháng trở lên

Đồng/tháng

5.000.000

 

Đăng ký kinh doanh có điều kiện
Là những điều kiện mà người dkkd phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện đó thì mới được thành lập doanh nghiệp.
Ví dụ như nếu bạn muốn đăng ký kinh doanh 1 doanh nghiệp xuất khẩu gạo thì bạn phải đáp ứng những điều kiện sau:
– Thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:
a) Được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;
b) Có ít nhất 01 (một) kho chuyên dùng với sức chứa tối thiểu 5.000 (năm nghìn) tấn thóc, phù hợp quy chuẩn chung do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành;
c) Có ít nhất 01 (một) cơ sở xay, xát thóc, gạo với công suất tối thiểu 10 tấn thóc/giờ, phù hợp quy chuẩn chung do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
– Kho chứa, cơ sở xay, xát quy định tại Điều này phải thuộc sở hữu của thương nhân và phải nằm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thóc, gạo hàng hóa xuất khẩu hoặc có cảng biển quốc tế có hoạt động xuất khẩu thóc, gạo tại thời điểm thương nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận.