Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Tư vấn luật dân sự / Kháng nghị tái thẩm

Kháng nghị tái thẩm

Chủ thể kháng nghị theo thủ tục tái thẩm cũng giống với thủ tục giám đốc thẩm.(Điều 307 BLTTDS). Chủ thể có quyền kháng nghị theo thủ tục tái thẩm được quy định tại Điều 307 BLTTDS. Theo đó, chánh án tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao có quyền kháng nghị theo thủ tục tái thẩm các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án các cấp, trừ quyết định của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Tương tự, chánh án toàn án nhân dân cấp tỉnh, viện trưởng viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh có quyền kháng nghị theo thủ tục tái thẩm các bản án quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân cấp huyện.

kháng nghị tái thẩm

Căn cứ kháng nghị theo thủ tục tái thẩm

Điều 305 Bộ luật tố tụng dân sự đã quy định bốn căn cứ để kháng nghị theo thủ tục tái thẩm. Đó là:

Mới phát hiện được tình tiết quan trọng của vụ án mà đương sự đã không thể biết được trong quá trình giải quyết vụ án.

Có cơ sở chứng minh kết luận của người giám định, lời dịch của người phiên dịch không đúng sự thật hoặc có giả mạo chứng cứ.

Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, kiểm sát viên cố ý làm sai lệch hồ sơ vụ án hoặc cố ý kết luận trái pháp luật.

Bản án, quyết định hình sự, hành chính, dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại. lao động của Tòa án hoặc quyết định của cơ quan Nhà nước mà Tòa án căn cứ vào đó để giải quyết vụ án đã bị hủy bỏ.

Thời hạn kháng nghị theo thủ tục tái thẩm

Bộ luật tố tụng dân sự đã quy định thống nhất áp dụng chung cho tất cả các tranh chấp về dấn ự, hôn nhân gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động về thời hạn kháng nghị theo thủ tục tái thẩm. Theo quy định tại Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự, thời hạn kháng nghị theo thủ tục tái thẩm là một năm kể từ ngày người có thẩm quyền kháng nghị biết được căn cứ để kháng nghị theo thủ tục tái thẩm.