Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Tổng Hợp / Khởi kiện khi không biết trụ sở của bị đơn

Khởi kiện khi không biết trụ sở của bị đơn

Công ty của em có ký hợp đồng mua bán hàng hóa với Công ty TNHH Dịch vụ Thương Mại Phú Thành. Đến thời hạn giao hàng trong hợp thì Công ty Phú Thành không giao đủ số lượng mà hai bên đã thỏa thuận, việc này dẫn đến Công ty em phải hủy rất nhiều đơn hàng với khách. Trong hợp đồng hai bên cũng đã thỏa thuận vấn đề bồi thường nếu một bên vi phạm hợp đồng. Nhưng khi đại diện bên em đến trụ sở trước đây của Công ty Phú Thành thì công ty này đã chuyển trụ sở đến nơi khác. Hiện tại, Công ty em muốn khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại theo hợp đồng thì bên em phải nộp đơn kiện ở đâu. Em xin chân thành cảm ơn!

Chào bạn!

Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Điểm a khoản 1 Điều 36 BLTTDS quy định về thẩm quyền của Tòa án theo sự lựa chọn của nguyên đơn, người yêu cầu: “ Nguyên đơn có quyền lựa chọn Tòa án giải quyết tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh , thương mại, lao động trong các trường hợp sau đây: Nếu không biết nơi cư trú, nơi làm việc, trụ sở của bị đơn thì Nguyên đơn có thể yêu cầu Tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc, có trụ sở cuối cùng hoặc nơi bị đơn có tài sản giải quyết”.

Như vậy, nếu công ty bạn không biết Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Phú Thành đã chuyển trụ sở mới đi đâu thì công ty bạn có thể gửi đơn khởi kiện đến Tòa án nơi mà trước đây Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Phú Thành có trụ sở để được giải quyết.

Trân trọng./.