Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Tư vấn đầu tư / Thành lập dntn có lợi gì

Thành lập dntn có lợi gì

Việc quyết định loại hình doanh nghiệp là bước định hướng tương lại phát triển của doanh nghiệp và thể hiện tầm nhìn của chủ doanh nghiệp.
Mỗi loại hình doanh nghiệp đều tồn tại ưu điểm và nhược điểm, doanh nghiệp tư nhân cũng không phải trường hợp ngoại lệ.

Lợi ích khi lựa chọn loại hình doanh nghiệp tư nhân là gì?
– Vì tính chất sở hữu duy nhất nên chủ doanh nghiệp rất dễ dàng đưa ra những quyết định táo bạo. doanh nghiệp ít chịu sự ràng buộc pháp lý như các loại hình doanh nghiệp khác.

Thành lập doanh nghiệp tư nhân cần bao nhiêu vốn?
Vốn điều lệ của doanh nghiệp tư nhân không có điều kiện về vốn thì chủ doanh nghiệp có thể chọn mức vốn bao nhiêu cũng được.
Còn đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về vốn pháp định thì chủ doanh nghiệp phải cần số vốn bằng hoặc hơn số vốn quy định.
Ví dụ:
Kinh doanh tiền tệ – tín dụng: nếu thành lập ngân hàng thương mại cổ phần thì phải có ít nhất 3.000 tỉ đồng , nếu là ngân hàng đầu tư thì phải có ít nhất là 3000 tỉ đồng, ngân hàng phát triển ít nhất 5000 tỉ đồng.
– Kinh doanh chứng khoán: vốn thành lập doanh nghiệp phải có ít nhất 165 tỉ đồng cho ngành nghề bảo lãnh phát hành hoặc 100 tỉ đồng cho ngành nghề tự doanh.
– Kinh doanh bảo hiểm: tối thiểu phải có 300 tỉ đồng cho ngành nghề bảo hiểm phi nhân thọ, 600 tỉ đồng cho ngành nghề bảo hiểm nhân thọ, môi giới bảo hiểm là 4 tỉ đồng.
– Kinh doanh vận chuyển hàng không: thành lập doanh nghiệp ngành này cần có vốn dao động từ 200 tỉ đồng đến 1.000 tỉ đồng tương ứng với số lượng tàu bay khai thác, hoặc nếu kinh doanh hàng không chung là 50 tỉ đồng.
– Kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê: ít nhất là 2 tỉ đồng.
– Kinh doanh sản xuất phim: ít nhất là 1 tỉ đồng.
– Kinh doanh dịch vụ bảo vệ: ít nhất là 2 tỉ đồng.
– Kinh doanh bất động sản: ít nhất là 6 tỉ đồng.