Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Tư vấn luật dân sự / Thay đổi, bổ sung, rút quyết định kháng nghị tái thẩm

Thay đổi, bổ sung, rút quyết định kháng nghị tái thẩm

* Thay đổi, bổ sung, rút quyết định kháng nghị tái thẩm

Theo các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự thì người kháng nghị tái thẩm có quyền thay đổi, bổ sung quyết định kháng nghị nếu chư hết thời hạn kháng nghị, có quyền rút một phần hoặc toàn bộ quyết định kháng nghị trước khi mở phiên tòa hoặc tại phiên tòa tái thẩm.

kháng nghị tái thẩm

* Phạm vi xét xử tái thẩm

Theo quy định tại Điều 310 Bộ luật tố tụng dân sự thì Hội đồng tái thẩm chỉ xem xét lại phần quyết định của bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị hoặc có liên quan đến việc xem xét nội dung kháng nghị. Ngoài ra, hội đồng tái thẩm có quyền xem xét phần quyết định của bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật không bị kháng nghị hoặc không có liên quan đến việc xem xét nội dung kháng nghị nếu phần quyết định đó xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, lợi ích của người thứ ba không phải là đương sự trong vụ án.