Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Dịch vụ doanh nghiệp / Thủ tục thay đổi đkkd

Thủ tục thay đổi đkkd

Các thay đổi giấy phép dkkd thông thường:
– Thay đổi trụ sở công ty
– Thay đổi tên công ty
– Thay đổi người đại diện theo pháp luật/chủ sở hữu, chức danh người đại diện
– Thay đổi thành viên công ty do chuyển nhượng, các thông tin cá nhân của thành viên, cổ đông công ty
– Thêm hoặc bớt ngành nghề kinh doanh
– Tăng giảm vốn điều lệ
– Thay đổi địa điểm kinh doanh
– Thay đổi số điện thoại, Fax, Email, Website.

Thủ tục và hồ sơ thay đổi đkkd
– Biên bản họp về việc thay đổi dkkd.
– Quyết định về việc thay đổi dkkd.
– Thông báo thay đổi dkkd.
– Thông báo lập sổ đăng ký thành viên/cổ đông (trường hợp thay đổi thành viên do chuyển nhượng)
– Giấy ủy quyền.
– Ngoài ra, đối với từng nội dung thay đổi sẽ có thêm các văn bản khác có liên quan.

dịch vụ thành lập doanh nghiệp ở trọn gói dịch vụ mở doanh nghiệp ở giá rẻ Quận Đống Đa Quận Hai Bà Trưng Quận Hoàng Mai Quận Thanh Xuân Huyện Sóc Sơn Huyện Đông Anh Huyện Gia Lâm Quận Nam Từ Liêm Huyện Thanh Trì mở doanh nghiệp tại uy tín Quận Bắc Từ Liêm Huyện Mê Linh Quận Hà Đông

Thay đổi dkkd có phải đăng báo không?
Theo quy định tại Điều thứ 28 của Luật DN thì việc đăng bố cáo thay đổi nội dung trong GPDKKD là một việc bắt buộc. Nội dung bố cáo này phải được đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng 3 kỳ liên tiếp và thời gian chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày được cấp giấy phép dkkd mới
Nếu không thực hiện quy định này thì mức xử phạt sẽ là 5.000.000 đồng
Mức xử phạt này được quy định tại Nghị định số 175/2003/NĐ-CP. Đây là Nghị định quy định xử phạt về lĩnh vực Thương mại. Các cơ quan được quyền kiểm tra và xử phạt việc thực hiện này bao gồm : Quản lý thị trường (Sở thương mại ), Sở Kế hoạch đầu tư, Ủy ban nhân dân các cấp huyện, thành phố…

Mẫu thông báo thay đổi nội dung dkkd

Mẫu Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

(Phụ lục III-6 Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/06/2010

của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

TÊN DOANH NGHIỆP

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
Số: …………. …., ngày … tháng … năm………

 

THÔNG BÁO
THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………….

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………………….

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:……………………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………………………………………………………………………………………

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:

(Đánh dấu X vào nội dung dự kiến thay đổi)1

Nội dung đăng ký thay đổi Đánh dấu
– Tên doanh nghiệp c
– Địa chỉ trụ sở chính c
– Ngành, nghề kinh doanh c
– Người đại diện theo ủy quyền công ty TNHH một thành viên, thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên, thành viên công ty hợp danh, cổ đông sáng lập công ty cổ phần. c
– Vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân/vốn điều lệ của công ty c

1 Doanh nghiệp chọn và kê khai vào trang tương ứng với nội dung đăng ký thay đổi và gửi kèm.

Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt dự kiến thay đổi (ghi bằng chữ in hoa):

………………………………………………………………………………………………….

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài dự kiến thay đổi (nếu có):

………………………………………………………………………………………………….

Tên doanh nghiệp viết tắt dự kiến thay đổi (nếu có): ………………………..

………………………………………………………………………………………………….

Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính

  1. Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: …………………………………………………..

Xã/Phường/Thị trấn: …………………………………………………………………….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………………….

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………………………………

Điện thoại: …………………………………. Fax: …………………………….

Email: ………………………………………. Website: ………………………

  1. Thông tin về người đại diện theo pháp luật1

Họ và tên người đại diện theo pháp luật: ………………………………………..

Chứng minh nhân dân số: …………………………………………………………….

Ngày cấp: …../……/…….. Nơi cấp: ……………………………………………….

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): ………………….

Số giấy chứng thực cá nhân: ………………………………………………………….

Ngày cấp: …../…./…… Ngày hết hạn: ……/……/…… Nơi cấp: ………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………………………..

Doanh nghiệp/chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết trụ sở doanh nghiệp thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp/chủ doanh nghiệp tư nhân và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật.

1 Chỉ kê khai trong trường hợp chuyển trụ sở chính của doanh nghiệp sang tỉnh, thành phố khác theo quy định tại khoản 3 Điều 35 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP.

Đăng ký thay đổi ngành, nghề kinh doanh

Ghi ngành, nghề kinh doanh dự kiến sau khi bổ sung hoặc thay đổi (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam):

STT Tên ngành Mã ngành

Đăng ký thay đổi người đại diện theo ủy quyền công ty TNHH một thành

viên/thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên/thành viên công ty hợp danh/cổ đông sáng lập công ty cổ phần

  1. Trường hợp thay đổi người đại diện theo ủy quyền: kê khai theo Danh sách người đại diện theo ủy quyền mới mẫu quy định tại Phụ lục II-4.
  2. Trường hợp thay đổi thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty hợp danh: kê khai theo mẫu Danh sách thành viên quy định tại Phụ lục II-1 hoặc Phụ lục II-3 các nội dung: giá trị vốn góp, phần vốn góp, thời điểm góp vốn, loại tài sản góp vốn, số lượng và giá trị của từng loại tài sản góp vốn của các thành viên mới; phần vốn góp đã thay đổi tương ứng đối với thành viên hiện có sau khi tiếp nhận thành viên mới.
  3. Trường hợp thay đổi cổ đông sáng lập: kê khai theo mẫu Danh sách cổ đông sáng lập quy định tại Phụ lục II-2 các nội dung: phần vốn góp sau khi góp bù của các cổ đông sáng lập còn lại đối với trường hợp cổ đông sáng lập còn lại nhận góp bù cho đủ vốn; thông tin về người nhận góp bù đối với trường hợp người nhận góp bù không phải là cổ đông sáng lập.

Đăng ký thay đổi vốn đầu tư, vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp, tỷ lệ vốn đại diện

  1. Đăng ký thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân/vốn điều lệ của công ty:

Vốn đầu tư/vốn điều lệ đã đăng ký: ………………………………………………..

Vốn đầu tư/vốn điều lệ dự kiến thay đổi: ………………………………………..

Thời điểm thay đổi vốn: ……………………………………………………………….

Hình thức tăng, giảm vốn: …………………………………………………………….

  1. Đăng ký thay đổi tỷ lệ vốn góp

(Kê khai tỷ lệ vốn góp dự kiến thay đổi của thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên/thành viên công ty hợp danh/cổ đông sáng lập công ty cổ phần theo mẫu tương ứng quy định tại Phụ lục II-1, Phụ lục II-2, Phụ lục II-3).

  1. Đăng ký thay đổi tỷ lệ vốn đại diện

(Kê khai tỷ lệ vốn đại diện dự kiến thay đổi của người đại diện theo ủy quyền công ty TNHH 1 thành viên theo mẫu quy định tại Phụ lục II-4).

Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

Các giấy tờ gửi kèm:
– ………………….
– ………………….
– ………………….
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

Dịch vụ thay đổi dkkd:

Bạn có nhu cầu thay đổi dkkd có thể liên hệ vào số máy:

Thị xã Sơn Tây Huyện Ba Vì Huyện Phúc Thọ Huyện Đan Phượng Huyện Hoài Đức Huyện Quốc Oai chuyên nghiệp nhanh nhất Hà Nội Quận Ba Đình Quận Hoàn Kiếm Quận Tây Hồ Quận Long Biên Quận Cầu Giấy Huyện Thạch Thất Huyện Chương Mỹ Huyện Thanh Oai Huyện Thường Tín Huyện Phú Xuyên Huyện Ứng Hòa Huyện Mỹ Đức