Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Dịch vụ doanh nghiệp / THỦ TỤC THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

THỦ TỤC THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

THỦ TỤC THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ KINH DOANH  

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp có thể phải thực hiện thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp như đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh để mở rộng lĩnh vực kinh  doanh của doanh nghiệp hoặc đăng ký rút những  ngành nghề kinh doanh mà doanh nghiệp không hoạt động để tập trung vào những ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp. Qua bài viết này, Luật Ngô Gia xin hướng dẫn các doanh nghiệp thủ tục thay đổi ngành nghề kinh của doanh nghiệp theo quy  định của luật doanh nghiệp mới nhất.

Sau khi phương án, kế hoạch thay đổi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp đã được những người có thẩm quyền của doanh nghiệp thông qua. Doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh của doanh  nghiệp với cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy trình các bước như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp

Doanh nghiệp cần chuẩn bị bộ hồ sơ đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo mẫu
 • Bản sao Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của Hội đồng thành viên đối với công ty tnhh hai thành viên trở lên, của các thành viên công ty hợp danh về việc bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh.
 • Quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của Hội đồng thành viên đối với công ty tnhh hai thành viên trở lên, của các thành viên công ty hợp danh, của chủ sở hữu công ty đối với công ty tnhh một thành viên về việc bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh.
 • Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp

ngành  nghề  kinh  doanh  du  lịch  dịch  vụ  sang  tiếng  anh  bảo  vệ  cầm  đồ  pháp  lý  english  của  fpt  flc  giáo  dục  gas  gỗ  game  online  g466  mầm  non  mã  là  gì  hộ  gia  đình  cần  giấy  phép  cá  thể  hot  2018  2017  2016  hóa  chất  hạn  chế  hàng  tạp  in  ấn  internet  các  it  von  điều  kiện  không  có  khách  sạn  karaoke  kho  bãi  chịu  thuế  kiến  trúc  lợi  nhuận  cao  tư  vấn  luật  phế  liệu  vật  xây  dựng  đại  vé  máy  bay  mỹ  phẩm  mới  may  mặc  mua  bán  nợ  môi  trường  massage  tính  giới  nông  sản  nhà  ăn  uống  nhỏ  lẻ  nghiệp  trọ  năm  nhạy  cảm  thay  đổi  ô  tô  tại  việt  nam  ở  thôn  danh  sách  phòng  cháy  chữa  phải  chứng  chỉ  hành  vốn  định  phát  triển  nhất  hiện  nay  phổ  biến  photocopy  con  quán  cà  phê  quảng  cáo  quản  chợ  quần  áo  quốc  tế  nét  công  ty  hiệu  quả  rượu  bia  đăng  ký  đang  hái  ra  tiền  thủ  tục  mở  rộng  những  rút  trị  làm  spa  sơn  sim  thẻ  điện  thoại  sắt  thép  siêu  thị  xuất  phần  mềm  thủy  thương  mại  tử  tổ  chức  sự  thiết  kế  trong  thực  thời  trang  vận  tải  ít  văn  vàng  bạc  đá  quý  vinamilk  cam  kết  wto  về  nhập  khẩu  xăng  dầu  xổ  số  xay  dung  yêu  cầu  bị  y  thuốc  thú  đặc  khu  thù  đầu  tài  chính  được  ưu  đãi  đòi  hỏi  cho  thuê  xe  quyết  10  thuvienphapluat  10/2007  tra  cứu  1  11  cấm  qđ  2015  mục  2013  2014  337  37  thông  33  4933  4661  4659  4330  4649  4669  4663  4690  cấp  5  nghị  59  51  6810  6190  67  6  bỏ  7730  7110  7020  7310  7410  7  bảng  bằng  tên  đa 2015  2  đầu  nước  ngoài  mtv  online  08  quyết  2016  đơn  văn  chi  nhánh  chức  năng  form  hộ  cá

 

Bước 2: Nộp hồ sơ bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh tới cơ quan đăng  ký  kinh doanh

Trong  thời  hạn 10 ngày kể từ ngày có sự bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh. Doanh nghiệp nộp trực tiếp hoặc qua mạng điện tử 01 bộ hồ sơ đăng ký bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp tới cơ quan đăng  ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có địa chỉ trụ sở chính. Sau khi nhận hồ sơ, phòng đăng ký  kinh doanh sẽ trao giấy  biên nhận về việc nộp hồ sơ và  hẹn ngày trả kết quả thực hiện thủ tục tới doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ đăng ký bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp chưa hợp lệ, phòng đăng  ký kinh doanh sẽ ra thông báo để  doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc.

Trường hợp hồ sơ đăng  ký bổ sung, thay đổi ngành nghề  kinh doanh của doanh nghiệp đã hợp lệ, phòng đăng  ký kinh doanh sẽ cấp giấy xác nhận về việc bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Bước 3: Nhận kết quả thực hiện thủ tục bổ sung, thay đổi ngành nghề  kinh doanh của doanh nghiệp

Đến ngày hẹn trả kết quả ghi trên giấy  biên nhận, doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký kinh doanh để nhận giấy xác nhận về việc hoàn thành thủ tục bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp. Khi thực hiện thủ tục bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp, doanh nghiệp phải đóng phí và lệ phí đăng công bố thay đổi ngành nghề kinh theo quy định của pháp luật.

ngành  nghề  kinh  doanh  du  lịch  dịch  vụ  sang  tiếng  anh  bảo  vệ  cầm  đồ  pháp  lý  english  của  fpt  flc  giáo  dục  gas  gỗ  game  online  g466  mầm  non  mã  là  gì  hộ  gia  đình  cần  giấy  phép  cá  thể  hot  2018  2017  2016  hóa  chất  hạn  chế  hàng  tạp  in  ấn  internet  các  it  von  điều  kiện  không  có  khách  sạn  karaoke  kho  bãi  chịu  thuế  kiến  trúc  lợi  nhuận  cao  tư  vấn  luật  phế  liệu  vật  xây  dựng  đại  vé  máy  bay  mỹ  phẩm  mới  may  mặc  mua  bán  nợ  môi  trường  massage  tính  giới  nông  sản  nhà  ăn  uống  nhỏ  lẻ  nghiệp  trọ  năm  nhạy  cảm  thay  đổi  ô  tô  tại  việt  nam  ở  thôn  danh  sách  phòng  cháy  chữa  phải  chứng  chỉ  hành  vốn  định  phát  triển  nhất  hiện  nay  phổ  biến  photocopy  con  quán  cà  phê  quảng  cáo  quản  chợ  quần  áo  quốc  tế  nét  công  ty  hiệu  quả  rượu  bia  đăng  ký  đang  hái  ra  tiền  thủ  tục  mở  rộng  những  rút  trị  làm  spa  sơn  sim  thẻ  điện  thoại  sắt  thép  siêu  thị  xuất  phần  mềm  thủy  thương  mại  tử  tổ  chức  sự  thiết  kế  trong  thực  thời  trang  vận  tải  ít  văn  vàng  bạc  đá  quý  vinamilk  cam  kết  wto  về  nhập  khẩu  xăng  dầu  xổ  số  xay  dung  yêu  cầu  bị  y  thuốc  thú  đặc  khu  thù  đầu  tài  chính  được  ưu  đãi  đòi  hỏi  cho  thuê  xe  quyết  10  thuvienphapluat  10/2007  tra  cứu  1  11  cấm  qđ  2015  mục  2013  2014  337  37  thông  33  4933  4661  4659  4330  4649  4669  4663  4690  cấp  5  nghị  59  51  6810  6190  67  6  bỏ  7730  7110  7020  7310  7410  7  bảng  bằng  tên  đa 2015  2  đầu  nước  ngoài  mtv  online  08  quyết  2016  đơn  văn  chi  nhánh  chức  năng  form  hộ  cá

Lưu ý:

 –  Khi bổ sung, thay đổi những ngành nghề kinh doanh có điều kiện về vốn, doanh nghiệp phải đảm bảo số điều lệ vốn tối thiểu để đăng ký kinh doanh ngành nghề có điều kiện về vốn. Một số lĩnh vực ngành nghề kinh doanh có điều kiện về vốn như: kinh doanh bất động sản, tài chính, bảo hiểm, du lịch….

– Đối với ngành nghề kinh doanh yêu cầu có chứng  chỉ hành nghề thì khi hoạt động kinh doanh ngành nghề đó, doanh nghiệp phải đáp ứng điều kiện về chứng chỉ hành nghề. Một số ngành  nghề yêu cầu chứng chỉ hành nghề như: môi giới, đấu giá, tư vấn thiết kế, kế toán, khám chữa bệnh…..

-Đối với những ngành nghề kinh doanh yêu cầu có giấy phép kinh doanh

 ( giấy phép con) sau khi bổ sung  ngành nghề doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục xin giấy phép kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh yêu cầu có giấy  phép kinh doanh. Một số ngành nghề yêu cầu có giấy phép kinh doanh: kinh doanh vận tải, thương mại điện tử, du lịch lữ hành, sản xuất chế biến thực phẩm, kinh  doanh  mỹ phẩm…….

DỊCH VỤ THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Luật Ngô Gia xin gửi tới các doanh nghiệp dịch vụ bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh. Các doanh nghiệp có nhu cầu thực hiện thủ tục bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn và cung cấp dịch vụ bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh.

0934562586