Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Dịch vụ doanh nghiệp / Tư vấn thành lập công ty con

Tư vấn thành lập công ty con

1. Công ty mẹ con là gì ?

– Thứ nhất : công ty mẹ và công ty con là hai thực thể pháp lý độc lập, có sản nghiệp riêng (pháp nhân kinh tế đầy đủ);
– Thứ hai : công ty mẹ có lợi ích kinh tế nhất định liên quan đến hoạt động của công ty con;
– Thứ ba : công ty mẹ chi phối đối với các quyết định liên quan đến hoạt động của công ty con thông qua một số hình thức như quyền bỏ phiếu chi phối đối với các quyết định của công ty con, quyền bổ nhiệm và miễn nhiệm HĐQT, ban lãnh đạo hoặc quyền tham gia quản lý, điều hành;
– Thứ tư : vị trí công ty mẹ và công ty con chỉ trong mối quan hệ giữa hai công ty với nhau và mang tính tương đối, tức công ty con này có thể là công ty mẹ của một công ty khác (tính tương đối này càng nổi bật hơn trong trường hợp các công ty trong một nhóm có nắm giữ vốn cổ phần qua lại của nhau, thí dụ như theo mô hình của các tập đoàn của Nhật);
– Thứ năm : trách nhiệm của công ty mẹ đối với công ty con nói chung là trách nhiệm hữu hạn;
– Thứ sáu : về mặt lý thuyết, mô hình quan hệ này sẽ tạo cho cơ cấu tổ chức của các công ty trong nhóm có chiều sâu không hạn chế; tức công ty mẹ, con công ty con, công ty cháu… Việc chuyển sang mô hình mẹ – con là hệ quả tất yếu, bởi thực tế đang đặt ra vấn đề chuyển đổi cổ phần hóa các liên doanh, quá trình góp vốn với các doanh nghiệp khác. Do quá trình tự do hóa kinh doanh, một công ty góp vốn ra bên ngoài tất yếu dẫn đến một doanh nghiệp phải nắm cổ phần của đơn vị khác.
 
Chuyển sang mô hình mẹ-con, doanh nghiệp sẽ có những chủ động hơn trong hoạt động. Chẳng hạn, cơ chế cấp phát, giao nhận sẽ chuyển sang đầu tư trên cơ sở hợp đồng kinh tế; chuyển hoạt động chi phối từ mệnh lệnh hành chính sang sở hữu vốn, công nghệ, thị trường…
dịch vụ thành lập công ty con
dịch vụ thành lập công ty con
a) Điều kiện thành lập công ty con :

– Phải có một pháp nhận đã được đăng ký (doanh nghiệp).

– Phải nắm giữ số vốn góp/cổ phần chi phối tại công ty con.

– Có đầy đủ hồ sơ tương ứng với từng loại hình công ty theo quy định.

b) Hồ sơ thành lập công ty con bao gồm :

Hồ sơ trình tự thủ tục thành lập theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP và TT14/2010/TT-BKH về việc trình tự thủ tục đăng ký kinh doanh.

+ Giấy đề nghị doanh nghiệp (theo mẫu).

+ Dự thảo Điều lệ công ty tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp.

+ Danh sách cổ đông sang lập công ty/danh sách thành viên công ty theo mẫu.

+ CMND hoặc Hộ chiếu, GCNĐKKD của cổ đông sáng lập / thành viên/ chủ sở hữu công ty (bản sao).

+ Giấy tờ pháp lý công ty mẹ.

c) Thủ tục thành lập công ty con

+ Nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và Đầu tư.

+ Sau 7 ngày có đăng ký kinh doanh công ty con.

+ Sau 5 ngày có con dấu pháp nhân công ty con.

Thành lập công ty con hay bất cứ một loại hình công ty, ngành nghề kinh doanh nào cũng dễ dàng với luatngogia.net . Với các chuyên viên giỏi nhiều năm kinh nghiệm của mình chúng tôi cam kết chất lượng tốt nhất, nhanh nhất và rẻ nhất.

Quý khách có thể xem thêm các thông tin về dịch vụ thành lập công ty tại đây:

http://luatngogia.net/thanh-lap-cong-ty/

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ
0934562586